top of page
8079db_7440a5b8924e4641983a5a27d9b5ac12_mv2.gif
Actividades prácticas  STEAM para integrar e motivar estudantes en risco de abandono escolar

Practical STEAM activities in collaborative projects to integrate and motivate students at risk
of early school leaving

Proxecto Erasmus+ KA 101 do IES Politécnico de Vigo

The latest studies in pedagogy are focused on the use of innovative educational methodologies based on integrating emotions in teaching and on valuing multiple intelligences to integrate and encourages students at risk of school failure to prevent leaving school. Thus, it is our wish to improve our knowledge and apply these active educational methodologies, and especially to observe the design of innovative and attractive practical activities for STEAM subjects and through interdisciplinary projects to involve the maximum number of subjects. We try in this way to promote students´ motivation in general and especially those who are at risk of school failure/ early school leaving by increasing their interest, motivation and participation, encouraging them to continue their academic training.

Observamos que os últimos estudos en pedagoxía oriéntanse ao uso de novas metodoloxías educativas baseadas en integrar as emocións na docencia e en pór en valor as intelixencias múltiples para integrar e motivar ao alumnado en risco de fracaso escolar. Aspiramos a mellorar os nosos coñecementos e aplicar estas metodoloxías educativas activas, e especialmente, a observar o deseño de actividades prácticas innovadoras e atractivas para as materias STEAM e mediante proxectos interdisciplinares involucrar ao máximo número de materias. Pretendemos deste xeito incrementar a motivación do alumnado en xeral e moi especialmente ao alumnado en risco de fracaso escolar, aumentando o seu interese, motivación e participación, animándoos así a continuar a súa formación académica.

Home: Welcome
Home: Work
Home: Blog Feed

Get in Touch

Torrecedeira 88, 36208 Vigo Galiza Spain

+34 986 213 025

Thanks for submitting!

8079db_e0ef111219ad40bbb04d57b7afe60492_mv2.webp
Home: Contact
Home: Instagram
bottom of page